Opozorilo

Stran je namenjena predvsem kratki in prvi informaciji bolnikov, ki iščejo informacije s področja plastične in rekonstrukcijske kirurgije.

Opozorilo: Kot pri vseh posegih v medicini končnega rezultata ni moč natančno predvideti, saj le-ta ni odvisen le od kirurške tehnike in materilov, temveč tudi od lastnosti tkiva in nekaterih nepredvidljivih dejavnikov.

Pred vsako operacijo je potrebna natančna obravnava bolnikov in dobro načrtovanje. Pogosto je tudi timska obravanava na strokovnih sestankih, konzilijih in drugo mnenje, ki ga podajo kolegi pri nas ali v večjih centrih v tujini.