IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

1. AHČAN, Uroš, BRAČUN, Drago, ŽIVEC, Katarina, PAVLIČ, Rok, BUTALA, Peter. The use of 3D laser imaging and a new breast replica cast as a method to optimize autologous breast reconstruction after mastectomy. Breast (Edinb.), apr. 2012, vol. 21, iss. 2, str. 183-189, ilustr., doi: 10.1016/j.breast.2011.09.009. [COBISS.SI-ID 415916]

2. VESNAVER, Aleš, AHČAN, Uroš, ROZMAN, Janez. Evaluation of surgical treatment in mandibular condyle fractures. J. cranio-maxillo-facial surg., Dec. 2012, vol. 40, no. 8, str. 647-653, ilustr., doi: 10.1016/j.jcms.2011.10.029. [COBISS.SI-ID 415660]

3. GORJANC, Jurij, AHČAN, Uroš, VESELKO, Matjaž, MILČINSKI, Metka, MEKJAVIĆ, Igor B. Sodobna obravnava bolnikov z omrzlinami = Modern management of patients with frostbite. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], okt. 2012, letn. 81, št. 10, str. 699-709, ilustr., tabele. http://ojs.szd.si/index.php/vestnik/article/view/1026. [COBISS.SI-ID 30239193]

4. LUKAČ, Matjaž, PERHAVEC, Tadej, NEMES, Karolj, AHČAN, Uroš. Ablation and thermal depths in VSP Er:YAG laser dkin resurfacing. LAHA, 2010, vol. 2010, no. 1, str. 56-71. [COBISS.SI-ID 24122151]

5. AHČAN, Uroš, DOLENC-VOLJČ, Mateja, ŽIVEC, Katarina, ZORMAN, Peter, JURČIĆ, Vesna. The surgical treatment of hypertrophic intertriginous Darier's disease. J. plas. rec. surg. nurs., 2009, letn. 62, št. 11, str. e442-e446, doi: 10.1016/j.bjps.2008.06.060. [COBISS.SI-ID 25615833]

6. AHČAN, Uroš, ŽIVEC, Katarina. Zlom rebra po rekonstrukciji dojke s tkivnim razširjevalcem = Rib fracture after breast reconstruction with tissue expander. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2009, letn. 78, št. 8, str. 413-416. [COBISS.SI-ID 25923033]

7. AHČAN, Uroš, BATTELINO, Saba, CVENKEL, Barbara, DANIELI, Aljoša, RENKO DIALLO, Doroteja, GORJANC, Matija, KOPČAVAR GUČEK, Nena, POKORN, Marko, PREŽELJ, Janez, STRAŽAR, Klemen, ŠVIGELJ, Viktor, TRŠINAR, Bojan, TUREL, Matjaž, ZUPAN, Matija. Strokovna ocena člankov z medicinsko vsebino v tiskanih medijih, namenjenih laičnim bralcem = Expert evaluation of laic articles with medical contents in printed media. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2008, letn. 77, št. 10, str. 707-717. [COBISS.SI-ID 25158361]

8. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter. Endoscopic decompression of the ulnar nerve at the elbow. J Hand Surg (St. Louis Mo.), Oct. 2007, vol. 32A, issue 8, str. 1171-1176, doi: 10.1016/j.jhsa.2007.07.004. [COBISS.SI-ID 516658457]

9. MOHAR, Janez, AHČAN, Uroš. Epidemiologija opeklinskih poškodb pri otrocih in pomen sodobnega opeklinskega centra = The epidemiology of burn injuries of children and the importance of a modern burn centre. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], jan. 2007, letn. 76, št. 1, str. 3-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 233005312]

10. ARNEŽ, Zoran M., POGORELEC, Dario, PLANINŠEK, Franci, AHČAN, Uroš. Breast reconstruction by the free transverse gracilis (TUG) flap. Br. J. Plast. Surg., 2004, letn. 57, št. 1, str. 20-26. [COBISS.SI-ID 17565145]

11. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter, RECEK, Dejan, RALCA, Simon, MAJARON, Boris. Port wine stain treatment with a dual-wavelength Nd : Yag laser and cryogen spray cooling : a pilot study. Lasers surg. med., 2004, vol. 34, str. 164-167. [COBISS.SI-ID 18098983]

12. AHČAN, Uroš, ARNEŽ, Zoran M., TRPIN, Eva, SANCIN, Kristjan Demian. Nepravilna oskrba amputiranih prstov = Incorrent preservation of amputated digits. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2004, letn. 73, št. 9, str. 649-655. [COBISS.SI-ID 18752985]

13. AHČAN, Uroš, ARNEŽ, Zoran M., BAJROVIĆ, Fajko, HVALA, Anastazija, ZORMAN, Peter. Nerve fibre composition of the palmar cutaneous branch of the median nerve andclinical implications. Br. J. Plast. Surg., 2003, letn. 56, št. 8, str. 791-796. [COBISS.SI-ID 17045977]

14. AHČAN, Uroš, ŠOLINC, Matjaž, MEGLIČ, Leon. Gestational gigantomastia after reduction mammaplasty : complication or coincidence?. Plast Reconstr Surg (1963), 2003, letn. 111, št. 2, str. 956-958. [COBISS.SI-ID 17425369]

15. AHČAN, Uroš, JANEŽIČ, Tomaž. Management of aplasia cutis congenita in a non-scalp location. Br. J. Plast. Surg., 2002, letn. 55, št. 6, str. 530-532. [COBISS.SI-ID 17425881]

16. AHČAN, Uroš, ARNEŽ, Zoran M., BAJROVIĆ, Fajko, ZORMAN, Peter. Surgical technique to reduce scar discomfort after carpal tunnel surgery. J Hand Surg (St. Louis Mo.), 2002, letn. 27, str. 821-827. [COBISS.SI-ID 15797465]

17. AHČAN, Uroš, ARNEŽ, Zoran M., KRISTAN, Anže. Physiological differences for distinct somatic sensory modalities and sweating among the donor sites of cutaneous and fasciocutaneous free flaps. Acta chir. plast. (Angl. verze), 2000, letn. 42, št. 1, str. 7-12. [COBISS.SI-ID 16353753]

18. AHČAN, Uroš, ALEŠ, Andrej, ZAVRŠNIK, Jože. Spiral fracture of the humerus caused by arm wrestling. Eur. j. trauma, 2000, letn. 26, št. 6, str. 308-311. [COBISS.SI-ID 17426905]

19. AHČAN, Uroš, ARNEŽ, Zoran M., BAJROVIĆ, Fajko, JANKO, Martin. Contribution of collateral sprouting to the sensory and sudmotor recovery in the human palm after peripheral nerve injury. Br. J. Plast. Surg., 1998, letn. 51, str. 436-443. [COBISS.SI-ID 7564249]

20. AHČAN, Uroš, ARNEŽ, Zoran M., JANKO, Martin, AHČAN, Jerneja. Končna obnova občutljivosti in vegetativne funkcije po makroreplantacijah zgornjih udov = End-stage recovery of sensation and vegetative function after upper limb macroreplantations. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], februar 1998, letn. 67, št. 2, str. 89-95. [COBISS.SI-ID 7994841]

21. AHČAN, Uroš, PLANINŠEK, Franci, ARNEŽ, Zoran M. Measurement of sudomotor fibre regeneration by sympathetic skin response after complete division of peripheral nerves in children. Br. J. Plast. Surg., 1996, letn. 49, št. 1, str. 11-19. [COBISS.SI-ID 17425625]

22. AHČAN, Uroš, AHČAN, Jerneja, JANKO, Martin. Sympathetic skin response and regeneration of sudomotor fibers after complete division of peripheral nerves. J. auton. nerv. syst.. [Print ed.], 1996, let. 58, str. 69-75. [COBISS.SI-ID 6998489]

23. AHČAN, Uroš, ARNEŽ, Zoran M., AHČAN, Jerneja, JANKO, Martin. Regeneracija senzoričnih živcev po prekinitvi in mikrokirurški rekonstrukciji pri otrocih. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], september 1995, letn. 64, št. 9, str. 487-493, ilustr. [COBISS.SI-ID 68572928]

24. ARNEŽ, Zoran M., SCAMP, Terrence, PLANINŠEK, Franci, AHČAN, Uroš. Lateral extension of the free scapular flap. Br. J. Plast. Surg., Jun. 1994, vol. 47, issue 4, str. 268-271. [COBISS.SI-ID 517110041


PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANEK

25. ŽUPAN, Anja, AHČAN, Uroš. Dismorfna telesna motnja = Body dysmorphic disorder. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], jan. 2011, letn. 80, št. 1, str. 50-57. http://szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/2011/januar/50-7.pdf. [COBISS.SI-ID 27864537]

26. FLORIJANČIČ, Urša, MAJDIČ, Elga, HOČEVAR, Marko, AHČAN, Uroš. Sodobno kirurško zdravljenje raka dojke : metode rekonstrukcije po ohranitveni kirurgiji in po mastektomiji = Current surgery for breast cancer : reconstruction methods after conservative operations and after mastectomy. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 80, št. 2, str. 127-136. [COBISS.SI-ID 28081625]

27. ARNEŽ, Tine, AHČAN, Uroš. Plastična kirurgija : preteklost, sedanjost, prihodnost = Plastic surgery : past, present, future. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2009, letn. 78, št. 1, str. 45-52. http://vestnik.szd.si/st09-1/st09-1.htm. [COBISS.SI-ID 25410265]

28. AHČAN, Uroš, ARNEŽ, Zoran M. Kirurško zdravljenje malignih epitelijskih tumorjev kože = Surgical treatment of malignant epithelial skin tumors. Radiol. oncol. (Ljubl.), 1999, letn. 33, suppl. 1, str. S86-91. [COBISS.SI-ID 10735065]


KRATKI ZNANSTVENI PRISPEVEK

29. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter. Endoscopic decompression of the ulnar nerve at the elbow - Reply. J Hand Surg (St. Louis Mo.), Apr. 2008, vol. 33A, issue 4, str. 615-616, doi: 10.1016/j.jhsa.2008.01.023. [COBISS.SI-ID 516582169]

30. AHČAN, Uroš, JANEŽIČ, Tomaž, DERGANC, Metka. Reply to letter to the Editor : Management of aplasia cutis congenita in a non-scalp location. Br. J. Plast. Surg., Jul. 2004, vol. 57, issue 5, str. 470-472, doi: 10.1016/j.bjps.2004.02.020. [COBISS.SI-ID 516887321]

31. AHČAN, Uroš. Gestational gigantism after reduction mammaplasty : reply. Plast Reconstr Surg (1963), Dec. 2003, vol. 112, issue 7, str. 1967. [COBISS.SI-ID 516895513


STROKOVNI ČLANEK

32. AHČAN, Uroš. Za birokrate, ne bolnike : zakon o zdravstveni dejavnosti. Delo (Ljubl.), 26. sep. 2009, leto 50, št. 39, str. 22-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 420780]

33. AHČAN, Uroš. To niso sanje, to ni Jamajka. To je popolna sreča. Dnevnik, 18. apr. 2009, št. 16, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 422060]

34. AHČAN, Uroš. Osemnajst ožigosanih. Finance, 20. 1. 2009, št. 12, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 422828]

35. AHČAN, Uroš. Maligni melanom z vidika plastičnega kirurga. Spin, dec. 2008, št. 19, str. 28-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 83628]

36. ČERNOGA, Peter, AHČAN, Uroš. Zavestna odklonitev zdravljenja in zahteva po aktivnem zdravljenju, ko ozdravitev ni več mogoča : klinični primer = Patient's conscious refusal of treatment and request for active treatment when recovery is not possible : clinical case. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2008, letn. 77, št. 1, str. 53-5. [COBISS.SI-ID 23807705]

37. RIGANO, Luigi, PAGANI, Valerie, CARTIGLIANI, Claudia, AHČAN, Uroš, ŽIVEC, Katarina. Skin measurements: instrumental and sensorial strategy in the evaluation of cosmeceuticals and aesthetic surgery performances = Meritve kožnih lastnosti: tehnične in zaznavne metode za vrednotenje kozmetičnih pripravkov ter posegov v estetki kirurgiji. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2008, letn. 77, št. 4, str. 273-280. [COBISS.SI-ID 24205017]

38. DRINOVEC, Jože, AHČAN, Uroš. Standardi za medicinsko pisanje in urejanje. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2006, letn. 75, št. 2, str. 105-109. [COBISS.SI-ID 20850393]

39. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter, RALCA, Simon, RECEK, Dejan, MAJARON, Boris. Lasersko zdravljenje benignih kožnih žilnih nepravilnosti = Laser treatment of benign cutaneous vascular lesions. Zdrav Vestn, 2004, letn. 73, št. 7-8, str. 577-583. [COBISS.SI-ID 18516007]

40. ARNEŽ, Zoran M., VALDATTA, L..., SASSOON, E..., PLANINŠEK, Franci, AHČAN, Uroš. Salvage of a below knee amputation stump with a free sensate total sole flap preserving continuity of the posterior tibial nerve. Br. J. Plast. Surg., 1998, letn. 51, str. 470-472. [COBISS.SI-ID 8126169


POLJUDNI ČLANEK

41. AHČAN, Uroš. Godinov štipendist v UKC Ljubljana. 24ur.com, 2012. http://vizita.si/clanek/novice/godinov-stipendist-v-ukc-ljubljana.html. [COBISS.SI-ID 416172]

42. AHČAN, Uroš. Nočem biti formalist. Medicina danes, 4. feb. 2009, št. 1, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 477356]

43. AHČAN, Uroš. Kdo je zdravnikom dal pogajalsko pozicijo. Finance, 1. apr. 2008, št. 62, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 486316]

44. AHČAN, Uroš. Operacije, za katere se ne splača zapravljati. Finance, 6. dec. 2007, št. 70, str. 28, ilustr. [COBISS.SI-ID 486828]

45. AHČAN, Uroš. Gospa, na voljo imate le 3 minute. Finance, 6. dec. 2007, št. 233/2729, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 486572]

46. AHČAN, Uroš, MAJARON, Boris. Ognjena znamenja postajajo preteklost : lasersko zdravljenje benignih žilnih sprememb kože. Znanost (Ljubl.), 22.3.2004, št. 68, str. 4. [COBISS.SI-ID 18187815]

47. AHČAN, Uroš. Lasersko zdravljenje sprememb na koži. Gorenj. glas (1985), 22. nov. 2002, leto 55, št. 90, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 476844


OBJAVLJENI ZNANSTVENI PRISPEVEK NA KONFERENCI - vabljeno predavanje

48. AHČAN, Uroš, ŽIVEC, Katarina. Bolnik z melanomom v ambulanti platičnega kirurga = Plastic surgeon and patient with melanoma. V: LUZAR, Boštjan (ur.), JURČIĆ, Vesna (ur.), PIŽEM, Jože (ur.), CALONJE, Eduardo (ur.). XL. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika z mednarodnim simpozijem, 3.-4. december 2009, Ljubljana. Novosti v dermatopatologiji. V Ljubljani: Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, 2009, str. 275-281. [COBISS.SI-ID 26580185


OBJAVLJENI ZNANSTVENI PRISPEVEK NA KONFERENCI

49. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter. Minimalno invazivna sprostitev ulnarnega živca v predelu komolca s pomočjo endoskopa (preliminarni rezultati) = Minimally invasive ulnar nerve release in elbow region with endoscopic assistance (preliminary results). V: VRABIČ, Erik (ur.). 50 let Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo : zbornik referatov, Maribor, 21. oktobra 2005. Maribor: Splošna bolnišnica, 2005, str. 211-221. [COBISS.SI-ID 20822233]

50. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter, KLOBASA, Maja. Pravilna izbira bolnikov za lasersko zdravljenje = Proper selection of patients for laser therapy. V: ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.). Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini : obravnava stanj s področja pulmologije, psihiatrije, potovalne medicine in nevrologije : 30. srečanje delovnih skupin, Ljubljana, 28. in 29. V. 2004, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine: Zavod za razvoj družinske medicine, 2004, str. 143-147. [COBISS.SI-ID 17892569]

51. AHČAN, Uroš, KOROŠEC, Sara. Sprožilni prst = Trigger finger. V: POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), ŠVAB, Igor (ur.), VODOPIVEC JAMŠEK, Vlasta (ur.), BULC, Mateja (ur.). Zbornik predavanj, (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 40, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2001, februar 2001, letn. 40, suppl. 1, str. 47-52. [COBISS.SI-ID 12949977]

52. AHČAN, Uroš. Tumorji kože. V: SMRKOLJ, Vladimir (ur.). Zbornik predavanj XXXV. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike splošne medicine, od 4. - 6. februarja 1999. Ljubljana: Kirurška klinika, Klinični center: Katedra za kirurgijo, Medicinska fakulteta, 1999, str. 119-130. [COBISS.SI-ID 9387481]

53. ARNEŽ, Zoran M., AHČAN, Uroš. Utesnitvene nevropatije. V: SMRKOLJ, Vladimir (ur.). Zbornik predavanj XXXV. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike splošne medicine, od 4. - 6. februarja 1999. Ljubljana: Kirurška klinika, Klinični center: Katedra za kirurgijo, Medicinska fakulteta, 1999, str. 180-184. [COBISS.SI-ID 9380313


OBJAVLJENI STROKOVNI PRISPEVEK NA KONFERENCI

54. ARNEŽ, Tine, AHČAN, Uroš. Prva pomoč pri opekliniski pškodbi. V: PAVČNIK ARNOL, Maja (ur.). Učbenik. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2012, str. 128-133. [COBISS.SI-ID 535980]

55. AHČAN, Uroš, SUVOROV, Nina. Kirurško zdravljenje pacientov po medicinsko vodenem hujšanju = Surgical treatment of morbid obesity patients after mssive weight loss. V: AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Etiologija in patologija debelosti : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 32-37. [COBISS.SI-ID 29072089]

56. AHČAN, Uroš. Prva pomoč pri opeklinski poškodbi. V: RIJAVEC, Irma (ur.). Zdravstvena nega kirurškega pacienta : zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, 2011, str. 58-66. [COBISS.SI-ID 28575705]

57. AHČAN, Uroš. Celostna obravnava poškodovanca z opeklinsko rano. V: ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), VILAR, Vanja (ur.), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.). Komplikacije kroničnih in akutnih ran : zbornik predavanj z recenzijo, 12. in 13. marec 2010, Terme Ptuj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji: Društvo za oskrbo ran Slovenije, 2010, str. 105-117. [COBISS.SI-ID 27470553]

58. AHČAN, Uroš, PODOBNIK, Anja, TESTEN, Cvetka. Ambulatno zdravljenje opeklinskih ran = Outpatient treatment of burns. V: TONIN, Martin (ur.), TOMAŽIČ, Aleš (ur.), KRISTAN, Anže (ur.). Zbornik predavanj XLV. podiplomskega tečaja kirurgije, 18.-19. marec 2010. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, 2010, str. 151-160. [COBISS.SI-ID 28051673]

59. AHČAN, Uroš, CENCELJ, Romana. Obravnava otroka s prirojeno žilno spremembo. V: TONIN, Martin (ur.), TOMAŽIČ, Aleš (ur.), KRISTAN, Anže (ur.). Zbornik predavanj XLV. podiplomskega tečaja kirurgije, 18.-19. marec 2010. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, 2010, str. 161-166, ilustr. [COBISS.SI-ID 28051929]

60. AHČAN, Uroš, ŽIVEC, Katarina, TESTEN, Cvetka. Smernice zdravljenja malignega melanoma. V: TONIN, Martin (ur.), TOMAŽIČ, Aleš (ur.), KRISTAN, Anže (ur.). Zbornik predavanj XLV. podiplomskega tečaja kirurgije, 18.-19. marec 2010. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, 2010, str. 167-176. [COBISS.SI-ID 28052185]

61. AHČAN, Uroš, ARNEŽ, Tine. Poškodbe mehkih tkiv spodnje okončine : timska obravnava bolnikov = Soft tissue trauma in lower extremity - a team approach. V: TONIN, Martin (ur.), TOMAŽIČ, Aleš (ur.), KRISTAN, Anže (ur.). Zbornik predavanj XLV. podiplomskega tečaja kirurgije, 18.-19. marec 2010. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, 2010, str. 195-204, ilustr. [COBISS.SI-ID 28051161]

62. AHČAN, Uroš, PODOBNIK, Andrej, DERGANC, Metka. Ambulantno zdravljenje opeklinskih ran otrok. V: PRIMOŽIČ, Janez (ur.), GROSEK, Štefan (ur.). XIII. izobraževalni seminar Kritično bolan in poškodovan otrok - razpoznava, zdravljenje in prevoz, Ljubljana, November 2009. Knjiga predavanj. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center, 2009, str. 5-13. [COBISS.SI-ID 26245593]

63. STRITAR, Albin, ŠOLINC, Matjaž, AHČAN, Uroš, MARGIČ, Krunoslav, KOGLOT, Franci. 30 let mikrovaskularne mehkotkivne rekonstrukcije na goleni z latissimus dorsi mišičnim prostim režnjem = 30 years of microvascular lower leg reconstruction with latissimus dorsi muscle free flap. V: Konzervativno zdravljenje poškodb gibal pri otrocih : posvetovanje medicinskih izvedencev, izvedensto [!] pri poškodbah otrok. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za kirurgijo: Društvo travmatologov Slovenije; Nova Gorica: Splošna bolnišnica dr. F. Derganca, 2009, str. 96-107. [COBISS.SI-ID 26033881]

64. AHČAN, Uroš, CENCELJ, Romana. Staranja obraza. V: IHAN HREN, Nataša (ur.). Obravnava starostnikov v maksilofacialni kirurgiji in zobozdravstvu : zbornik predavanj. Ljubljana: Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, 2009, str. 15-22. [COBISS.SI-ID 26627289]

65. AHČAN, Uroš. Poškodbe mehkih tkiv pri otrocih. V: DERGANC, Metka (ur.), PRIMOŽIČ, Janez (ur.). Knjiga predavanj. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Klinični center, 2006, str. 15-20. [COBISS.SI-ID 22184665]

66. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter, ROGELJ, Klemen. Celostna obravnava opeklinskih poškodb = Integral management of burns. V: GRIČAR, Marko (ur.), VAJD, Rajko (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2007 : zbornik : selected topics : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2007, str. 96-104. [COBISS.SI-ID 22985689]

67. AHČAN, Uroš, SUVOROV, Nina. Zdravljenje opeklinskih ran v ambulanti splošnega zdravnika. V: TONIN, Martin (ur.). Zbornik predavanj XLII. podiplomskega tečaja kirurgije, 2.-3. februar 2007. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, 2007, str. 47-55. [COBISS.SI-ID 22351833]

68. AHČAN, Uroš. Plastična kirurgija na razpotju?. V: VRABIČ, Erik (ur.). 50 let Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo : zbornik referatov, Maribor, 21. oktobra 2005. Maribor: Splošna bolnišnica, 2005, str. 11-13. [COBISS.SI-ID 20819417]

69. AHČAN, Uroš, DERGANC, Metka. Opeklinske rane pri otrocih. V: VIDMAR, Ivan (ur.), DERGANC, Metka (ur.). Knjiga predavanj. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Klinični center, 2005, str. 59-63. [COBISS.SI-ID 21575641]

70. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter. Lasersko zdravljenje kožnih sprememb. V: REPŠE, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj XL. podiplomskega tečaja kirurgije, 11.-12. februar 2005. Ljubljana: Kirurška klinika, Klinični center, 2005, str. 144-150. [COBISS.SI-ID 19637977]

71. TOMAŽEVIČ, Matevž, AHČAN, Uroš, MAJARON, Boris. Zdravljenje keloidnih in hipertrofičnih brazgotin z laserjem. V: SUŽNIK, Zvezdana (ur.). Interdisciplinarno strokovno srečanje in učna delavnica Obravnava brazgotin na roki, Maribor, 25. oktobra 2005. Zbornik predavanj. Maribor: Splošna bolnišnica, 2005, str. 45-56. [COBISS.SI-ID 19574311]

72. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter, RALCA, Simon, MARINČEK, Marko. Uporaba laserja v plastični kirurgiji in dermatologiji = Laser in plastic surgery and dermatology. V: KERSNIK, Janko (ur.), ŠVAB, Igor (ur.), POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.). 7. Schrottovi dnevi, Ljubljana, marec 2004 : [zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, Letn. 43, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2004, 2004, letn. 43, suppl. 1, str. 85-91. [COBISS.SI-ID 17917657]

73. AHČAN, Uroš. Laser in chirurgia plastica e dermatologia. V: I nuovi orizzonti della odonto-dermatologia mediante l'utilizzo dei laser, Villa Picena, Colli del Tronto (AP), 27 Marzo 2004 : atti congressuali. Colli del Tronto: Centri laser di odontoiatria e dermatologia, 2004, str. 16-27. [COBISS.SI-ID 21638873]

74. AHČAN, Uroš. Pravilna oskrba amputiranih delov. V: KRIŽANČIČ, Miran (ur.). Delavnice urgentne medicine 2004. Zbornik izbranih tem, (Projekt Urgentna medicina). [Ljubljana]: Društvo študentov medicine Slovenije, 2004, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 21119705]

75. AHČAN, Uroš. Poškodbe perifernih živcev. V: SMRKOLJ, Vladimir (ur.). Zbornik predavanj XXXIII. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike splošne medicine, od 30. januarja - 1. februarja 1997. Ljubljana: Klinični center: Medicinska fakulteta, 1997, str. 212-222. [COBISS.SI-ID 8529625]

76. AHČAN, Uroš. Poškodbe ležišča nohta in vrška prsta. V: SMRKOLJ, Vladimir (ur.). Zbornik predavanj XXXIII. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike splošne medicine, od 30. januarja - 1. februarja 1997. Ljubljana: Klinični center: Medicinska fakulteta, 1997, str. 251-258. [COBISS.SI-ID 8528345


OBJAVLJENI POVZETEK ZNANSTVENEGA PRISPEVKA NA KONFERENCI

77. AHČAN, Uroš, POGORELEC, Dario, BOŽIKOV, Krešimir, REPEŽ, Andrej, ROGELJ, Klemen, SUVOROV, Nina, ZORMAN, Peter, ŽIVEC, Katarina, ARNEŽ, Tine. Autologous breast cancer reconstruction at The University medical centre Ljubljana. V: Knjiga sažetaka s konačnim programom. Zagreb: Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, 2012, str. [21]. [COBISS.SI-ID 425900]

78. HOČEVAR, Marko, OCVIRK, Janja, STROJAN, Primož, AHČAN, Uroš, PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja, ŽGAVEC, Borut, LUZAR, Boštjan. Melanom klinična pot. V: Osma šola o melanomu dne 19. oktobra 2012, Ljubljana. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2012, str. [93-99]. [COBISS.SI-ID 1373819]

79. HOČEVAR, Marko, OCVIRK, Janja, STROJAN, Primož, AHČAN, Uroš, PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja, ŽGAVEC, Borut, LUZAR, Boštjan. Melanom, klinična pot. V: Izročki predavanj. Ljubljana: [Onkološki inštitut, 2011], str. [1-4]. [COBISS.SI-ID 1188987]

80. HOČEVAR, Marko, OCVIRK, Janja, STROJAN, Primož, AHČAN, Uroš, PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja, ŽGAVEC, Borut, LUZAR, Boštjan. Melanom, klinična pot. V: Povzetki predavanj. [Ljubljana: Onkološki inštitut, 2011], str. [1-19]. [COBISS.SI-ID 1081467]

81. TOMAŽEVIČ, Matevž, AHČAN, Uroš, MAJARON, Boris. Treatment of postincisional keloid scars with a dual-wavelength laser system : [presented at 29th Annual Conference of the American Society for Laser Medicine and Surgery, 1-5 April, 2009, National Harbor, Md.,]. Lasers surg. med., 2009, suppl. 21, str. 111-112. [COBISS.SI-ID 22773287]

82. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter. Uporaba endoskopa pri zdravljenju perifernih utesnitvenih nevropatij. Endosk. rev., 2007, letn. 12, št. 27, str. 72. [COBISS.SI-ID 22812377]

83. POGORELEC, Dario, PLANINŠEK, Franci, AHČAN, Uroš, REPEŽ, Andrej, BOŽIKOV, Krešimir, JEDLOVČNIK ŠTRUMBELJ, Tea, TESTEN, Cvetka. Short presentation of DIEP and SIEA flaps. Isis (Ljubl.), 2007, vol. 4, str. 213. [COBISS.SI-ID 26540249]

84. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter. Comprehensive surgical approach to an aging face. V: Congress book : "Global Patient Management". Paris: EuroMediCom, 2006, str. 140. [COBISS.SI-ID 21286873]

85. ZORMAN, Peter, LUZAR, Boštjan, TRPIN, Eva, SANCIN, Kristjan, AHČAN, Uroš. Hypothermic preservation of amputated digits. Eur. j. trauma, 2006, letn. 32, suppl. 1, str. 180. [COBISS.SI-ID 21191129]

86. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter. Replantation of improperly hypothermically preserved amputated fingers. Eur. j. trauma, 2006, letn. 32, suppl. 1, str. 209. [COBISS.SI-ID 21197529]

87. ARNEŽ, Zoran M., SOLINC, M., POGORELEC, Dario, PLANINŠEK, Franci, JANEŽIČ, Tomaž, STRITAR, B., LESKOVŠEK, Aleš, AHČAN, Uroš, BOŽIKOV, Krešimir, REPEŽ, Andrej, ARNEŽ, Tine. Review of upper extremity reconstructions by emergency free flaps. Eur. j. trauma, 2006, letn. 32, suppl. 1, str. 211. [COBISS.SI-ID 21197785]

88. STRITAR, Albin, SOLINC, M., AHČAN, Uroš, DOBRAVEC, M, ZORMAN, Peter. Side swipe injury as a difficult, complex and salvae operative treatment. Eur. j. trauma, 2006, letn. 32, suppl. 1, str. 213. [COBISS.SI-ID 21198041]

89. ARNEŽ, Zoran M., SOLINC, M., POGORELEC, Dario, PLANINŠEK, Franci, JANEŽIČ, Tomaž, STRITAR, B., LESKOVŠEK, Aleš, AHČAN, Uroš, BOŽIKOV, Krešimir, REPEŽ, Andrej, ARNEŽ, Tine. Treatment of complex lower leg injuries by emergency free flaps. Eur. j. trauma, 2006, letn. 32, suppl. 1, str. 230. [COBISS.SI-ID 21200857]

90. REPEŽ, Andrej, ARNEŽ, Zoran M., PLANINŠEK, Franci, POGORELEC, Dario, SOLINC, M., JANEŽIČ, Tomaž, STRITAR, B., LESKOVŠEK, Aleš, AHČAN, Uroš, BOŽIKOV, Krešimir, ARNEŽ, Tine. Vascular repair in Gustilo IIIC injuries treated by emergency free flaps. Eur. j. trauma, 2006, letn. 32, suppl. 1, str. 241. [COBISS.SI-ID 21202649]

91. AHČAN, Uroš, TRPIN, Eva, SANCIN, Kristjan, LUZAR, Boštjan, ZORMAN, Peter. Optimal conditions for hypothermic preservation of amputated digits. J. hand surg., Br. vol., 2006, letn. 31B, suppl. 1, str. 20. [COBISS.SI-ID 21285593]

92. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter. Endoscopic ulnar nerve decompression in the elbow region. J. hand surg., Br. vol., 2006, letn. 31B, suppl. 1, str. 48. [COBISS.SI-ID 21285849]

93. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter. Minimal invasive decompression of the ulnar nerve at the elbow with endoscopic assistance and anterior transposition. V: FREY, M. (ur.), GIOVANOLI, Pietro (ur.), ASZMANN, Oskar (ur.). Abstracts : ESPRAS 2005 : editors: Manfred Frey, Pietro Giovanoli, Oskar Aszmann. Vienna: Medical Academy, 2005, str. 180. [COBISS.SI-ID 21287129]

94. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter. Minimal invasive cubital tunnel release with endoscopic assistance. Endosk. rev., 2005, letn. 10, št. 23, str. 31. [COBISS.SI-ID 19564761]

95. AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter, MAJARON, Boris. Is immediate response reliable predictor of final outcome in laser therapy of port wine stains? : presented at 25th annual meeting of the American society for laser medicine and surgery; 2005 March 30 - April 3; Lake Buena Vista. Lasers surg. med., March 2005, suppl. 17, str. 73. [COBISS.SI-ID 19118297]

96. AHČAN, Uroš, LUZAR, Boštjan, BAJROVIĆ, Fajko, MEKJAVIĆ, Igor B. Cold injury of amputated digits. V: Prevention of cold injuries : papers presented at the RTO Human Factors and Medicine Panel, (HFM) specialists' Meeting held in Amsterdam, The Netherlands, 19-20 May 2005, (RTO meeting proceedings, MP-HFM-126). [S.l.]: North Atlantic Treaty organisation: Research and Technology Organization, 2005, str. 8-1-8-4. [COBISS.SI-ID 19137575]

97. MAJARON, Boris, AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter, CHOI, Bernard, NELSON, J. Stuart. Evaluation of a dual-wavelength Nd : YAG laser system for therapy of port wine stain. V: ICONO/LAT 2005, International Conference on Coherent and Nonlinear Optics (ICONO 2005) [and] International Conference on Laser, Applications, and Technologies (LAT 2005) [and] ICONO/LAT School for Young Scientists (ICONO/LAT-SYS 2005), May 11-15, 2005, St. Petersburh, Russia. Technical digest. St. Petersburg: State University of Information, Mechanics and Optics, 2005. [COBISS.SI-ID 19033895]

98. AHČAN, Uroš, MAJARON, Boris. Clinical efficacy of port wine stain treatment using a dual-wavelength Nd : YAG laser : presented at Joint International Laser Conference, 21-23 September 2003, Edinburgh, Scotland. Lasers med. sci., 2003, vol. 18, suppl. 1, str. S22. [COBISS.SI-ID 17788711]

99. AHČAN, Uroš, EL-TONSY, Mohamed H, EL-DIN, H, EL-SAWY, Ashraf E, RALCA, Simon. Treatment of various vascular malformations of the dermal and hypodermal layers of the skin with a multiple wavelenght aesthetic laser system. Lasers surg. med., 2003, suppl. 15, str. 57. [COBISS.SI-ID 21286105]

100. AHČAN, Uroš, ARNEŽ, Zoran M. Obravnava bolnika s kožnim melanomom. V: KOMADINA, Radko (ur.). Zbornik predavanj 3. kongresa Združenja kirurgov Slovenije, Portorož, 22. - 25. maj 2002. [Ljubljana]: Lek, 2002, str. 49-50. [COBISS.SI-ID 14945241]

101. AHČAN, Uroš, ARNEŽ, Zoran M., ZORMAN, Peter. Modificirana odprta tehnika sprostitve zapestnega prehoda. V: KOMADINA, Radko (ur.). Zbornik predavanj 3. kongresa Združenja kirurgov Slovenije, Portorož, 22. - 25. maj 2002. [Ljubljana]: Lek, 2002, str. 99-100. [COBISS.SI-ID 14972377]

102. AHČAN, Uroš, ARNEŽ, Zoran M., KRISTAN, Anže. Importance of the glabrous and non-glabrous recipient sites to the sensory and vegetative reinnervation of cutaneous and fasciocutaneous noninnervated free flaps. Microsurgery, 1999, letn. 19, št. 1, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 17153497]

103. AHČAN, Uroš, ARNEŽ, Zoran M. Vpliv starosti bolnika na regeneracijo vegetativnih vlaken perifernega živca po poškodbi in mikrokirurški rekonstrukciji. V: FLIS, Vojko (ur.). Drugi kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodno udeležbo, Maribor, 21.-23.5.1998 = Second congress of Surgical society of Slovenia with international participation, Maribor, 21.-23.5.1998. Knjiga povzetkov. Maribor, 1998, str. 20. [COBISS.SI-ID 8588761]

104. AHČAN, Uroš, ARNEŽ, Zoran M., PÜNTMANN, Valentina Otja. Benigne in maligne kožne tvorbe na obrazu starostnika (diferencialna diagnoza, zdravljenje in zapleti). V: FLIS, Vojko (ur.). Drugi kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodno udeležbo, Maribor, 21.-23.5.1998 = Second congress of Surgical society of Slovenia with international participation, Maribor, 21.-23.5.1998. Knjiga povzetkov. Maribor, 1998, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 8589017]

105. ARNEŽ, Zoran M., AHČAN, Uroš. Rekonstrukcija bradavice s ražastim in modificiranim ražastim režnjem. V: FLIS, Vojko (ur.). Drugi kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodno udeležbo, Maribor, 21.-23.5.1998 = Second congress of Surgical society of Slovenia with international participation, Maribor, 21.-23.5.1998. Knjiga povzetkov. Maribor, 1998, str. 23. [COBISS.SI-ID 8591577

 

OBJAVLJENI POVZETEK STROKOVNEGA PRISPEVKA NA KONFERENCI

106. AHČAN, Uroš. MESS, kompleksne poškodbe okončin = MESS score. V: Podiplomska šola kirurških tehnik, Portorož, 6.-8. marec 2008. Šola kirurških tehnik. Celje: Splošna in učna bolnišnica, 2008, str. 70-71. [COBISS.SI-ID 24216281]

107. ROGELJ, Klemen, AHČAN, Uroš. Burn injuries and tissue engineering. V: 15. Jahrestagung der Biomedizinischen AnalytikerInnen, Pörtschach, 27-28 April 2007. Abstracts. [S.l.: Biomed, 2007], str. 3. [COBISS.SI-ID 22709721]

108. AHČAN, Uroš, MOŽINA, Martin. Kemične poškodbe = Chemical injuries. V: GRIČAR, Marko (ur.), VAJD, Rajko (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2007 : zbornik : selected topics : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2007, str. 124. [COBISS.SI-ID 22980313]

109. AHČAN, Uroš. Poškodbe z električnim tokom in električne opekline - pogled kirurga = Electrical injuries and electrical burns - a surgeons perspective. V: GRIČAR, Marko (ur.), VAJD, Rajko (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2007 : zbornik : selected topics : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2007, str. 125. [COBISS.SI-ID 22980569]

110. AHČAN, Uroš. Travmatologija, ORL, plastična kirurgija in nevrokirurgija : povzetek razprav in smernice z 8. kongresa endoskopske kirurgije Slovenije, Portorož 2005. Endosk. rev., 2005, letn. 10, št. 24, str. 135-136. [COBISS.SI-ID 20602585]

111. MAJARON, Boris, AHČAN, Uroš, ZORMAN, Peter, MARINČEK, Marko. Raziskave primernosti dvo-valovnega laserskega sistema za terapijo ognjenih znamenj. V: LUŽNIK, Janko (ur.), TRONTELJ, Zvonko (ur.), PIRNAT, Janez (ur.). 11. slovensko srečanje o uporabi fizike, Cerkno, 25.nov.2005. Zbornik povzetkov, (Slovensko srečanje o uporabi fizike, 11). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije: Nacionalni komite za fiziko, 2005. [COBISS.SI-ID 19509543]

112. AHČAN, Uroš. Modificirana odprta tehnika sprostitve zapestnega prehoda zmanjša incidenco boleče brazgotine. V: ŠKORJA, Jože (ur.). Sindrom zapestnega prehoda : interdisciplinarna obravnava : zbornik povzetkov : Zreška srečanja, 24. oktober 2003, Zreče. Celje: Nevrološki oddelek Splošne bolnišnice, 2003, str. 27. [COBISS.SI-ID 17946585


SAMOSTOJNI STROKOVNI SESTAVEK ALI POGLAVJE V MONOGRAFSKI PUBLIKACIJI

113. AHČAN, Jerneja, AHČAN, Uroš, BRVAR, Miran, GORJANC, Jurij. Nevarnosti v naravi. V: AHČAN, Uroš. Prva pomoč : priročnik za učence in dijake. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2007, str. 105-120. [COBISS.SI-ID 24017625]

114. AHČAN, Uroš, ŠPAN, Matjaž. Krvavitev. V: AHČAN, Uroš. Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2006, str. 97-116. [COBISS.SI-ID 21662937]

115. AHČAN, Uroš. Rane. V: AHČAN, Uroš. Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2006, str. 373-407. [COBISS.SI-ID 21666521]

116. AHČAN, Uroš. Celostna obravnava opeklinskih poškodb. V: AHČAN, Uroš. Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2006, str. 409-433. [COBISS.SI-ID 21666777]

117. ZORMAN, Peter, AHČAN, Uroš. Poškodbe sklepov. V: AHČAN, Uroš. Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2006, str. 445-458. [COBISS.SI-ID 21667545]

118. AL MAWED, Said, AHČAN, Uroš. Poškodbe skeleta. V: AHČAN, Uroš. Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2006, str. 459-479. [COBISS.SI-ID 21667801]

119. ZORMAN, Peter, AHČAN, Uroš, SLUGA, Boštjan. Zlomi kosti ramenskega obroča in zgornjega uda. V: AHČAN, Uroš. Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2006, str. 501-514. [COBISS.SI-ID 21672153]

 


PREDGOVOR, SPREMNA BESEDA

120. AHČAN, Uroš. Hic et nunc. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], jan. 2011, letn. 80, št. 1, str. 6-7. http://szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/2011/januar/06-7.pdf. [COBISS.SI-ID 27862233]

121. AHČAN, Uroš. Nam manjka le nalezljiva vnema? = [Creative drive and infectious enthusiasm]. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2005, letn. 74, št. 1, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 19040985]


POLEMIKA, DISKUSIJSKI PRISPEVEK

122. AHČAN, Uroš. Miti in dejstva o usposobljenosti specialistov za estetske posege in operacije - odgovor. Isis (Ljubl.), 1. julij 2011, letn. 20, št. 7, str. 32-33. [COBISS.SI-ID 28772057]

123. AHČAN, Uroš. Zakon o zdravnikovih pravicah. Isis (Ljubl.), 1. januar 2008, letn. 17, št. 1, str. 41-43. [COBISS.SI-ID 23740633]

124. AHČAN, Uroš. Tujega nočemo, svojega ne damo : (ob poskusih zmanjšanja in ukinitve opeklinskega oddelka v 1. nadstropju KC). Isis (Ljubl.), 1. april 2005, letn. 14, št. 4, str. 132. [COBISS.SI-ID 19293401]

125. AHČAN, Uroš. Tehnološki razvoj in medicina z vprašljivim poreklom (instant medicina). Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], junij 2005, letn. 74, št. 6, str. 387-388. [COBISS.SI-ID 19577049]

126. AHČAN, Uroš, JANEŽIČ, Tomaž, DERGANC, Metka. Management of aplasia cutis congenita in a non-scalp location: reply to letterto the editor. Br. J. Plast. Surg., 2004, letn. 57, št. 5, str. 470-472. [COBISS.SI-ID 17976793]

127. AHČAN, Uroš. Surgical technique to reduce scar discomfort after carpal tunnel surgery. J Hand Surg (St. Louis Mo.), 2003, letn. 28, št. 2, str. 354-355. [COBISS.SI-ID 17438425


INTERVJU

128. AHČAN, Uroš. Celo za najbolj poškodovane zmanjkuje denarja. Delo.si. [Spletna izd.], 16. 9. 2012. http://www.delo.si/novice/slovenija/celo-za-najbolj-poskodovane-zmanjkuje-denarja.html. [COBISS.SI-ID 416428]

129. AHČAN, Uroš. Ko sredstva proti bolečinam ne zaležejo : zahtevno in drago zdravljenje opeklin. Nedelj. dnev., 7. okt. 2012, letn. 51, št. 40, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 426668]

130. ADAMIČ, Metka, PAVLOVIĆ, Miloš, AHČAN, Uroš. Resnica o botoksu : grda plat lepotne industrije. Obrazi, 2. feb. 2012, letn. 7, št. 3, str. 25-27. [COBISS.SI-ID 29547481]

131. AHČAN, Uroš. Z rekonstrukcijo dojke do boljše samopodobe. Vizita.si, 8. 10. 2012. http://vizita.si/clanek/zensko_zdravje/rekonstrukcija-dojke.html. [COBISS.SI-ID 426924]

132. AHČAN, Uroš. Kirurgi in strojniki skupaj do inovacije : nov korak pri rekonstrukciji dojk. Delo (Ljubl.), 28. apr. 2011, leto 52, št. 121, str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 481708]

133. AHČAN, Uroš. Iskanje vrelca večne mladosti. Delo (Ljubl.), 23. maj 2011, leto 52, št. 141, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 481964]

134. ROJEC, Darja, SENČAR, Mojca, AHČAN, Uroš. Žalost, bes in jezo pretvoriti v voljo za ozdravitev!. Delo (Ljubl.), 21. okt. 2011, leto 52, št. 301, str. 29, ilustr. [COBISS.SI-ID 418220]

135. AHČAN, Uroš. Žene ugrađuju silikone, muškarci smanjuju grudi = E. Halać. Dnevni avaz (Sarajev. izd. Print), 3. 3. 2011, leto 16, br. 5568, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 482220]

136. AHČAN, Uroš. Postoji li ovisnost o estetskoj kirurgiji?. Estetika (Zagreb, 2011), 2011, god. 1, br. 1, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 482732]

137. AHČAN, Uroš. Svaka žena ima pravo na rekonstrukciju dojke : šta nakon mastektomije?. Gracija (Sarajevo, Print), 18. mar. 2011, br. 155, str. 82-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 483244]

138. AHČAN, Uroš. Dvije potresne ispovjedi Zagrepčanke i Zadranke : Goranka Jureško. Jutarnji list, 26. 4. 2011, god. 14, br. 4596, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 483500]

139. AHČAN, Uroš. Operacijska soba ni prostor za filozofiranje. Lepa & zdrava, jun. 2011, str. 71-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 484012]

140. AHČAN, Uroš, ŽGAJNAR, Janez. Kljub raku hočem ostati ženska!. Medicina danes, 6. dec. 2011, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 484780]

141. AHČAN, Uroš, ŽGAJNAR, Janez. Onkološki in rekonstrukcijski kirurgi uigrano v Ljubljani. Medicina danes, 9. feb. 2011, št. 3, str. 8-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 484268]

142. AHČAN, Uroš, ŽGAJNAR, Janez. Prvi na svetu s 3-D modelom rekonstruirali dojke. Moje zdravje, 26. apr. 2011, letn. 6, št. 140, str. 16-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 485292]

143. AHČAN, Uroš. Rožnat oktober proti raku dojke. Moje zdravje, 25. okt. 2011, letn. 6, št. 153, str. 23-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 485036]

144. AHČAN, Uroš. Žene u Bosni zaslužile su sa imaju iste mogućnosti kao svugdje u svijetu : interview dr. Uroš Ahčan, specialista plastične, rekonstruktivne in estetske hirurgije. Slob. Bosna, 10. 3. 2011, br. 747, str. 50-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 423596]

145. AHČAN, Uroš. Vračanje zdravja in samopodobe : dvojna onkološko-rekonstruktivna operacija dojk. Viva (Ljubl.). [Tiskana izd.], apr. 2011, št. 209, leto 19, str. 68-72, ilustr. [COBISS.SI-ID 423340]

146. AHČAN, Uroš. Slovenski kirurgi v svetovnem vrhu. Zdravje, jun. 2011, letn. 33, št. 376, str. 36-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 485548]

147. AHČAN, Uroš. Do nove dojke s kalupom. Zurnal24.si. [Spletna izd.], 12. 4. 2011. http://www.zurnal24.si/do-nove-dojke-s-kalupom-clanek-119087. [COBISS.SI-ID 439724]

148. AHČAN, Uroš. Slovenci ne vedo, kaj imajo : Bolniki pred katastrofo. Jana (Ljubl.), 10. avg. 2010, letn. 38, št. 32, str. 7-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 419244]

149. AHČAN, Uroš. Skrb vzbujajoče razmere v estetski kirurgiji. Medicina danes, 26. dec. 2010, št. 23, str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 484524]

150. AHČAN, Uroš. Na motor s pametjo. Moje zdravje, 22. jun. 2010, letn. 5, št. 118, str. 14-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 420012]

151. AHČAN, Uroš. Devet čudom spašenih života. Nacional (Zagreb), 27. 6. 2010, br. 767, str. 68-74, ilsutr. [COBISS.SI-ID 477612]

152. AHČAN, Uroš. Uroš Ahčan : physician and surgeon. Sinfo, okt. 2010, str. 41-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 423852]

153. AHČAN, Uroš. Dojka klub raku ni izgubljena za vedno. Dnevnik, 23. mar. 2009, št. 91, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 421804]

154. AHČAN, Uroš. Estetski poseg, da ali ne : prof. dr. Uroš Ahčan, dr. med., specialist splošne, plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije. Dr., okt. 2009, [Št.] 10, str. 4-7. [COBISS.SI-ID 424620]

155. AHČAN, Uroš. Na risbah otrok sem manjši, kot bi si želel. Ona (Ljubl.), 31. mar. 2009, leto 11, št. 13, str. 10-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 420524]

156. AHČAN, Uroš. Splitski lječnici spasili su mi nogu nakon napada velike psine : piše Ivica Markovič. Slob. Dalm., 29. 6. 2009, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 480172]

157. AGINČIĆ, Alija, AHČAN, Uroš, POGORELEC, Dario. Pacijentici mikrohirurški rekonstruirana dojka. Delo (Ljubl.), 31. maj 2008, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 424364]

158. AHČAN, Uroš. Za estetski videz in samozavest : rekonstrukcija dojk po operaciji raka. Delo (Ljubl.), 5. jun. 2008, leto 49, str. 27, ilustr. [COBISS.SI-ID 422316]

159. AHČAN, Uroš. Hitra in varna sprostitev utesnitve v komolcu : majhen rez za dolgi živec v roki. Delo (Ljubl.), 5. jun. 2008, leto 49, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 422572]

160. AHČAN, Uroš. Operacije, za katere se ne splača zapravljati denarja. Finance, 11. apr. 2008, str. 28, ilustr. [COBISS.SI-ID 418476]

161. AHČAN, Uroš. Verjamem v timsko delo, v nove ideje : pogovor z doc. dr. Urošem Ahčanom, dr. med., predstojnikom PREKO. Interno glasilo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, okt. 2008, št. 5, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 423084]

162. AHČAN, Uroš. Rekonstrukcija dojke. Moje zdravje, 8. jan. 2008, letn. 3, št. 54, str. 18-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 418988]

163. AHČAN, Uroš. Opeklinam so najbolj izpostavljeni otroci. Moje zdravje, 5. avg. 2008, letn. 3, št. 69, str. 15-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 420268]

164. AHČAN, Uroš. Rekonstrukcija obraza po prometni nesreči. Moje zdravje, 14. okt. 2008, letn. 4, št. 74, str. 20-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 419756]

165. AHČAN, Uroš. Manj agresivni posegi. Ona (Ljubl.), 29. jan. 2008, leto 10, št. 4, str. 32-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 479660]

166. AHČAN, Uroš. Damjanu Pesku so rešili nogo. Slov. nov., 25. okt. 2008, leto 18, št. 249, str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 480428]

167. AHČAN, Uroš. Previdno s pirotehničnimi sredstvi. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 13. dec. 2008, letn. 66, št. 289, str. 26, ilustr. [COBISS.SI-ID 480684]

168. AHČAN, Uroš. Ob sumu, da gre za melanom, ravnajte preudarno. Dnevnik, 21. 8. 2007, str. 21, ilustr. [COBISS.SI-ID 485804]

169. AHČAN, Uroš. Ne, da nočemo, Slovenci ne znamo nuditi prve pomoči. Dnevnik, 21. 8. 2007, let. 58, št. 297, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 486060]

170. AHČAN, Uroš. Nova dojka je vaša pravica! : Raka odstranijo, kaj pa potem?. Jana (Ljubl.), 14. avg. 2007, letn. 35, št. 33, str. 36-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 471980]

171. AHČAN, Uroš. Ubijalska vročina. Mag (Ljubl.), 14. feb. 2007, letn. 13, št. 1, str. 68-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 477100]

172. AHČAN, Uroš. Odšli niso najboljši, temveč najbolj razvpiti. Ona (Ljubl.), 27. feb. 2007, leto 9, št. 8, str. 16-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 479404]

173. AHČAN, Uroš. Problemov ni, so le priložnostni izzivi : Špela Jambrek. Žurnal. [Tiskana izd.], 23. mar. 2007, št. 11, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 481452]

174. AHČAN, Uroš. Sprijaznimo se s smejalnimi gubicami. Ona (Ljubl.), 27. jun. 2006, leto 8, št. 25, str. 48-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 478892]

175. AHČAN, Uroš. Do nazga. Polet (2002), 8. jun. 2006, leto 5, št. 22, str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 479916]

176. AHČAN, Uroš, DRNOVŠEK-OLUP, Brigita. Težave je mogoče rešiti le kirurško. Ona (Ljubl.), 2005, letn. 7, št. 4, str. 46-47, portreta. [COBISS.SI-ID 21682649]

177. AHČAN, Uroš. Hitra reŽitev, ki to sploh in. Ona (Ljubl.), 31. maj 2005, leto 7, št. 21, str. 38-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 479148]

178. AHČAN, Uroš. Ženska ni kot motor, na srečo!. Ona (Ljubl.), 24. feb. 2004, leto 6, št. 8, str. 44-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 478636]

179. AHČAN, Uroš. Berem, torej sem!. Ona (Ljubl.), 11. nov. 2003, leto 5, št. 45, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 478124]

180. AHČAN, Uroš. Velika moč drobnega žarka : laser v estetski kirurgiji. Delo (Ljubl.), 18. nov. 2002, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 481196]

181. AHČAN, Uroš. Kožne spremembe zaslužijo zdravnikovo presojo. Ona (Ljubl.), 17. dec. 2002, leto 4, št. 49, str. 40-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 478380]

182. AHČAN, Uroš. Med operacijami ni prostora za čustva. Ona (Ljubl.), 1. avg. 2000, leto 2, št. 30, str. 36-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 477868


DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

183. AHČAN, Uroš. Prva pomoč : k naslovnici revije: začetki in sodobnost naših medicinskih učbenikov. Isis (Ljubl.), 2012, letn. 21, št. 7, str. 49-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 30077145]

184. AHČAN, Uroš. Vsaka odločitev mora temeljiti na realnih željah. V: Spolno zdravje in plodnost : oglaševalska priloga Mediaplanet. [S. l.]: Media Planet, 2012, str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 483756]

185. AHČAN, Uroš. Kdo je zdravnikom podaril odlično pogajalsko pozicijo. Isis (Ljubl.), maj 2008, letn. 17, št. 5, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 24377561]

186. AHČAN, Uroš. Konje ubijajo, mar ne?. Isis (Ljubl.), 2006, letn. 15, št. 10, str. 72-74. [COBISS.SI-ID 21817305


STROKOVNA MONOGRAFIJA

187. AHČAN, Uroš. Prva pomoč : priročnik za učence in dijake. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2007. VII, 202 str., ilustr. ISBN 978-961-6103-23-7. [COBISS.SI-ID 235176192

 

DRUGO UČNO GRADIVO

188. AHČAN, Uroš, SLABE, Damjan, ŠUTANOVAC, Radoljub, KOSEC, Lučka, BRVAR, Miran, HERMAN, Simon, RAJAPAKSE, Renata. Prva pomoč za voznike motornih vozil : aplikacijska predstavitev. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2010. ISBN 978-961-6103-33-6. [COBISS.SI-ID 249590016


ENCIKLOPEDIJA, SLOVAR, LEKSIKON, PRIROČNIK, ATLAS, ZEMLJEVID

189. STROJAN, Primož, AHČAN, Uroš, SNOJ, Marko, LUZAR, Boštjan, PIŽEM, Jože, JANČAR, Boris, REBERŠEK, Martina, ŽGAVEC, Borut, PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja, DUGOVNIK, Aleksandra, OCVIRK, Janja (ur.), HOČEVAR, Marko (ur.). Smernice & klinična pot za obravnavo bolnikov z melanomom. Ljubljana: Onkološki inštitut: = Institute of Oncology, 2010. [18] f., tabele. [COBISS.SI-ID 1060731]

190. AHČAN, Uroš, SLABE, Damjan, ŠUTANOVAC, Radoljub. Priročnik za prvo pomoč na delovnem mestu. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, [2008]. IV, 155 str., ilustr. ISBN 978-961-6103-26-8. [COBISS.SI-ID 240190720]

191. AHČAN, Uroš, SLABE, Damjan, ŠUTANOVAC, Radoljub, AL MAWED, Said, AVBELJ, Miha, BATTELINO, Saba, BAUER, Martin, BOŠNJAK, Roman, BRVAR, Miran, CVENKEL, Barbara, DANIELI, Aljoša, ERŽEN, Janez, GORJANC, Jurij, GORJANC, Matija, DAHMANE, Raja, GRADIŠEK, Primož, GROŠELJ, Blaž, GROŠELJ, Urh, GROŠELJ, Ciril, HERMAN, Simon, JEVŠNIK, Mojca, KOLAR, Miran, KOVAČ, Miha, KRISTAN, Anže, KRIŽANČIČ, Miran, MALEŠIČ, France, MALOVRH, Tomaž, MASTEN, Robert, PETROVEC, Miroslav, PRESTOR, Jože, PLOJ, Tom, STRAŽAR, Klemen, SLUGA, Boštjan, ŠPAN, Matjaž, TROTOVŠEK, Blaž, TRUNK, Primož, ŠVIGELJ, Viktor, VIDMAR, Ivan, VLAHOVIĆ, Dušan, ZORMAN, Peter. Prva pomoč : priročnik za bolničarje. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2008. VI, 367 str., ilustr. ISBN 978-961-6103-29-9. [COBISS.SI-ID 243207680]

192. AHČAN, Uroš, SLABE, Damjan, ŠUTANOVAC, Radoljub, KOSEC, Lučka, RAJAPAKSE, Renata. Prva pomoč : priročnik za voznike motornih vozil. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2007. VI, 177 str., ilustr. ISBN 978-961-6103-21-3. [COBISS.SI-ID 231183360]

193. AHČAN, Uroš, SLABE, Damjan, ŠUTANOVAC, Radoljub, KOSEC, Lučka, RAJAPAKSE, Renata. Prva pomoč, Priročnik za voznike motornih vozil. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2008. VII, 177 str., ilustr. ISBN 978-961-6103-21-3. [COBISS.SI-ID 237652992]

194. AHČAN, Uroš, POGORELEC, Dario, PLANINŠEK, Franci, BOŽIKOV, Krešimir, REPEŽ, Andrej, ZORMAN, Peter, ŽELEZNIK, Neva (ur.), VIDMAR, Živa (ur.). Rekonstrukcija po raku dojk : kaj morate vedeti : pomoč za pravilno odločitev. 1. natis. Ljubljana: Delo Revije, 2007. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-6289-98-6. [COBISS.SI-ID 235983104]

195. AHČAN, Uroš. Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2006. 742 str., ilustr. ISBN 961-6103-20-2. [COBISS.SI-ID 226129664]

196. AHČAN, Uroš. Govoreči prsti : za otroke od 2 do 10 let z dodatkom za starše in vzgojitelje. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2005. 50, 44 str., ilustr. ISBN 91-218-572-7. [COBISS.SI-ID 220956672


DOKTORSKA DISERTACIJA

197. AHČAN, Uroš. Reinervacija kože po poškodbi perifernega živca pri človeku : doktorska disertacija = Reinervation of the human skin after peripheral nerve injury : thesis. Ljubljana: [U. Ahčan], 1998. 175 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 97691392


KONČNO POROČILO O REZULTATIH RAZISKAV

198. AHČAN, Uroš, AHČAN, Jerneja. Študij regeneracije vegetativnih vlaken po prerezu perifernih živcev in mikrokirurških rekonstrukcijah teh živcev, (Prešernove naloge). Ljubljana: [U. Ahčan]: [J. Kolbl], 1993. 103 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2644756


DRUGE MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

199. AHČAN, Uroš. Lukec in črna pika. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2000. 18 str., ilustr. ISBN 961-6103-13-X. [COBISS.SI-ID 110184448

200. AHČAN, Uroš. Tudi junaki jokajo!?. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2000. 35 str., ilustr. ISBN 961-6103-12-1. [COBISS.SI-ID 110149888

RADIJSKI ali TV DOGODEK

201. AHČAN, Uroš. Najbolj sproščen sem v operacijski dvorani : oddaja Nedeljski gost, Val 202, 7. 10. 2012, Radio Slovenija. Ljubljana: Val 202, 2012. [COBISS.SI-ID 426412]

202. BUTALA, Peter, AHČAN, Uroš, BRAČUN, Drago. Nove metode slovenskih zdravnikov : oddaja Preverjeno na Pop TV, 10. januarja 2012. Ljubljana: Pop TV, 2012. http://24ur.com/specialno/nega_in_zdravje/nove-metode-slovenskih-zdravnikov.html. [COBISS.SI-ID 12161051]

203. AHČAN, Uroš. Življenje potem : oddaja Turbulenca, TV Slovenija 1, 8. april 2009. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 472748]

204. AHČAN, Uroš. 3D kalup za rekonstrukcija dojk : oddaja na Radiu Hit, 12. 4. 2011. Ljubljana: RA Evropa, 2011. [COBISS.SI-ID 438700]

205. AHČAN, Uroš. Dosežek UKC : oddaja Svet na Kanalu A, 13. 4. 2011. Ljubljana: Kanal A, 2011. [COBISS.SI-ID 440492]

206. AHČAN, Uroš, BUTALA, Peter. Inovativna rekonstrukcija dojk po raku : POP TV, dnevnoinformativna oddaja 24 ur, 11. 4. 2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 12112923]

207. AHČAN, Uroš, BUTALA, Peter. Inovativna rekonstrukcija dojk po raku : RTV Slovenija, oddaja TV Dnevnik, 11. 4. 2011. Ljubljana, 2011. http://tvslo.si/predvajaj/inovativna-rekonstrukcija-dojk-po-raku/ava2.102290951/. [COBISS.SI-ID 12112667]

208. AHČAN, Uroš. Laserji, svetlobna revolucija : TV Slovenija 1, oddaja Ugriznimo znanost : intervju. 19. 4. 2011. http://tvslo.si/predvajaj/laserji-svetlobna-revolucija-oddaja-o-znanosti/ava2.103075500/. [COBISS.SI-ID 472492]

209. AHČAN, Uroš. Nov način rekonstrukcije obolele dojke-kalup 3D : MMC RTV SLO/STA, 11. april 2011, ob 17.08. Ljubljana: MMC RTV SLO/STA, 2011. [COBISS.SI-ID 436652]

210. AHČAN, Uroš, BUTALA, Peter. Nova mikrokirurška metoda plod slovenskega znanja : oddaja na Planet.si, 11. 4. 2011. Ljubljana: Planet.si, 2011. [COBISS.SI-ID 436396]

211. AHČAN, Uroš, BUTALA, Peter. Novi slovenski izum : oddaja na 24ur na POP TV, 13. 4. 2011. Ljubljana: POP TV, 2011. [COBISS.SI-ID 439980]

212. AHČAN, Uroš, BUTALA, Peter. Po raku na dojki : oddaja Dnevnik ob 19.h na TV Slovenija 1, 11. 4. 2011. Ljubljana: TV Slovenija 1, 2011. [COBISS.SI-ID 436140]

213. AHČAN, Uroš. Pregled-Slovenija : oddaja na STA.si, 11. 4. 2011. Ljubljana: STA.si, 2011. [COBISS.SI-ID 436908]

214. AHČAN, Uroš, BUTALA, Peter. Prvi na svetu rekonstruirali dojko s pomočjo laserskih meritev in trodimenzionalnega kalupa : prispevek na med.over.net, 12. 4. 2011. Ljubljana: med.over.net, 2011. [COBISS.SI-ID 439212]

215. AHČAN, Uroš. Rekonstrukcija dojke : oddaja na RA Evropa, 12. 4. 2011. Ljubljana: RA Evropa, 2011. [COBISS.SI-ID 438444]

216. AHČAN, Uroš. Rekonstrukcija dojke : oddaja na Radiu Slovenija 2, 13. 4. 2011. Ljubljana: RTV Slo 2, 2011. [COBISS.SI-ID 440236]

217. AHČAN, Uroš. Rekonstrukcija dojke z uporabo kalupa : oddaja na INFO TV, 11. 4. 2011. Ljubljana: INFO TV, 2011. [COBISS.SI-ID 437420]

218. AHČAN, Uroš. Rekonstrukcija dojke z uporabo kalupa : prispevek v časniku Večer, 12. 4. 2011. Ljubljana: Večer, 2011. [COBISS.SI-ID 438956]

219. AHČAN, Uroš. Sodelovanje UKC Ljubljana in Fakultete za strojništvo na rekonstrukciji dojk : oddaja na RA Evropa, 12. 4. 2011. Ljubljana: RA Evropa, 2011. [COBISS.SI-ID 438188]

220. AHČAN, Uroš, BUTALA, Peter. Tuje tiskovne agencije o Sloveniji : oddaja na STA.si. Ljubljana: STA.si, 2011. [COBISS.SI-ID 439468]

221. AHČAN, Uroš. UKC Ljubljana : oddaja na RA Capris, 12. 4. 2011. Ljubljana: RA Capris, 2011. [COBISS.SI-ID 437932]

222. AHČAN, Uroš. UKC Ljubljana prvi na svetu opravlja rekonstrukcijo dojke s pomočjo 3D kalupa : oddaja na STA.si, 11. 4. 2011. Ljubljana: STA.si, 2011. [COBISS.SI-ID 437164]

223. AHČAN, Uroš. V Ljubljani prvi na svetu opravljamo rekonstrukcijo dojke : oddaja Info net na Radiu 1, 11. 4. 2011. Ljubljana: Radio 1, 2011. [COBISS.SI-ID 437676]

224. AHČAN, Uroš. Iz Mohorjeve skrinje : oddaja na Radiu Slovenija 1, 3. julij 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 473004

 

PRISPEVEK NA KONFERENCI BREZ NATISA

225. BUTALA, Peter, BRAČUN, Drago, AHČAN, Uroš. Clinical application of reverse engineering techniques in antologous reconstruction of brests after mastectomy : [invited lectures to] 62nd CIRP General Assembly, Hong Kong, China, 23 August 2012. Hong Kong: CIRP, 2012. [COBISS.SI-ID 12481051]

226. MEKJAVIĆ, Igor B., DOBNIKAR, Uroš, GORJANC, Jurij, AHČAN, Uroš. Treatment of cold injury with hyperbaric oxygen therapy : presented at The Annual Potočnik & Rusjan Memorial Days, 21-23 October 2008, Ig, Ljubljana, Slovenia. 2008. [COBISS.SI-ID 22856999

 

VABLJENO PREDAVANJE NA KONFERENCI BREZ NATISA

227. AHČAN, Uroš. Advances in (upper extremity) peripheral nerve surgery : invited lecture at the American Society for Peripheral Nerve 2012, Scientific Meeting, Las Vegas, Nevada. 2012. [COBISS.SI-ID 397228]

228. AHČAN, Uroš. Bolnik z melanomom pri plastičnem kirurgu : vabljeno predavanje na Osmi šoli o melanomu, 19. oktobra 2012, Onkološki Inštitut, Ljubljana. 2012. [COBISS.SI-ID 472236]

229. AHČAN, Uroš. Breast reconstruction with autologos tissue : invited lecture at the meeting of the Danish Society of Plastic nad Reconstructive Surgery, 5-6 October 2012, Ringvej, Denmark. 2012. [COBISS.SI-ID 425132]

230. AHČAN, Uroš. Breast reconstruction with autologos tissue-procedure with lecture : invited lecture at the 3rd Allergan Croatian Breast Academy, April 15-16, 2011, at University Hospital Center Zagreb, Croatia. 2012. [COBISS.SI-ID 398252]

231. AHČAN, Uroš. Breast reconstruction with implants : invited lecture at the meeting of the Danish Society of Plastic nad Reconstructive Surgery, 5-6 October 2012, Ringvej, Denmark. 2012. [COBISS.SI-ID 425388]

232. AHČAN, Uroš, DE VITA, Roy, SISMONDI, Piero, COLOMBINI, Edro. Chirurgia riconstruttiva della mammella : invited lecture at the Breast unit Sant'Anna, della Breast Unit Ospedale Valdese di Torino, 1-3 marzo 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 395436]

233. AHČAN, Uroš. Comprehensive MDT approach in breast cancer reconstruction (Ljubljana experience) : invited lecture at the meeting of the Danish Society of Plastic nad Reconstructive Surgery, 5-6 October 2012, Ringvej, Denmark. 2012. [COBISS.SI-ID 424876]

234. AHČAN, Uroš. Current concepts in breast reconstruction : invited lecture at the 5th International School ob Breast Imaging, Ljubljana, 29th-31st March 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 394924]

235. AHČAN, Uroš. Estetska kirurgija = Aesthetic surgery : vabljeno predavanje na Simpoziju Menopavzna medicina-izzivi in rešitve, 19.-21. 1. 2012, Rogaška Slatina, Slovenija = invited lecture at Menopausal medicine-challenges and solutions symposium, 19.-21. 1. 2012, Rogaška Slatina, Slovenia. 2012. [COBISS.SI-ID 397484]

236. TRAN, Nho V., AHČAN, Uroš, JOHNSON, Craig H., EVANS, Karen F. Kim. General reconstruction : invited lecture at the Symposium in Reconstructive Surgery, May 31-June 3, 2012, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. 2012. [COBISS.SI-ID 396972]

237. AHČAN, Uroš. Kritje mehkotkivnih vrzeli s prostimi režnji : vabljeno predavanje na 7. simpoziju o ranah z mednarodno udeležbo in učnimi delavnicami, Pogled v prihodnost pri zdravljenju tkiv, 19. do 20. 4. 2012, Portorož, Slovenija. 2012. [COBISS.SI-ID 395948]

238. AHČAN, Uroš. MDT approach and autologous breast reconstruction with (DIEP, SIEA, msTRAMflap) after mastectomy : invited lesture at the 11th Congress of the Serbian Society for Plastic, Reconstructive & Aestethic Surgery, May 15-18, 2012, Belgrade-Serbia. 2012. [COBISS.SI-ID 395692]

239. AHČAN, Uroš. Microsurgical repair of Gustilo IIIC injuries of the lower leg and covering of soft tissue defects at Gustillo IIIB snd Gustillo IIIC : invited lecture at the 5th Symposium and course on treatment of articular and periarticular fractures, Kranjska Gora, Slovenia, 18th-21st January 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 397740]

240. AHČAN, Uroš. Minimal invasive surgery in upper extremity peripheral nerve compression : invited lecture at the Symposium in Reconstructive Surgery, May 31-June 3, 2012, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. 2012. [COBISS.SI-ID 396716]

241. AHČAN, Uroš. Prva pomoč pri opeklinskih poškodbah : vabljeni predavanje na strokovnem izpopolnjevanju Zdravstvena nega kirurškega pacienta, Ljubljana, 21. april 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 397996]

242. MILLER, Michael B., AHČAN, Uroš, REBECCA, Alanna M., JACOBSON, Steven R.. Refinements in breast reconstruction : invited lecture at the Symposium in Reconstructive Surgery, May 31-June 3, 2012, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. 2012. [COBISS.SI-ID 396204]

243. AHČAN, Uroš. Reverse engineering technology as a new and inovative technique in breast reconstruction : invited lecture at the Symposium in Reconstructive Surgery, May 31-June 3, 2012, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. 2012. [COBISS.SI-ID 396460]

244. AHČAN, Uroš. Zdravljenje artroze, CMC sklepa palca : vabljeno predavanje na Strokovnem srečanju Klinike za kirurgijo, Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, 16. marec, v Mariboru. 2012. [COBISS.SI-ID 395180]

245. AHČAN, Uroš. Advances in breast reconstruction : invited lecture at the R. A. S. P. Recent Advances in Plastic Surgery, symposium in Belgrade, August 26th-28th, 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 399020]

246. AHČAN, Uroš. Between science and marketing, Comprehensive approach to the aging face : invited lecture at the 3rd Anti-aging Congress of Slovenia, Bled, from 10th to 12th March 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 404396]

247. AHČAN, Uroš. Bolnik z melanomom pri plastičnem kirurgu : vabljeno predavanje na Šesti šoli melanoma, 11. 2. 2011, Onkološki Inštitut Ljubljana. 2011. [COBISS.SI-ID 398508]

248. AHČAN, Uroš. Bottulinum Toxin-basic : invited lecture at the 3rd Anti-aging Congress of Slovenia, Bled, from 10th to 12th March 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 404652]

249. AHČAN, Uroš. Breast Augmentation Surgery : invited lecture at Allergan academy, New York, 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 405676]

250. AHČAN, Uroš. Breast reconstruction with DIEP flap, Live surgical demonstrations from Galathea clinic : invited lecture at the R. A. S. P. Recent Advances in Plastic Surgery, symposium in Belgrade, August 26th-28th, 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 398764]

251. AHČAN, Uroš. Breast reconstruction with implants : invited lecture at Breast Augmentation & Reconstruction Workshop, 3-4th November, Bucharest, Romania. 2011. [COBISS.SI-ID 400556]

252. AHČAN, Uroš. Breast reconstruction-Ljubljana team experience : vabljeno predavanje na strokovnem srečanju Sekcije za internistično onkologijo in EORTC BCG Meeting, oktober 5. & 6., 2011, Ljubljana. 2011. [COBISS.SI-ID 403628]

253. AHČAN, Uroš. Comprehensive approach to the aging face : invited lecture at the R. A. S. P. Recent Advances in Plastic Surgery, symposium in Belgrade, August 26th-28th, 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 399276]

254. AHČAN, Uroš. Corrective reconstructions for achievement of symetry after breast reconstruction : invited lecture at Breast Augmentation & Reconstruction Workshop, 3-4th November, Bucharest, Romania. 2011. [COBISS.SI-ID 400300]

255. AHČAN, Uroš. Current concept in breast reconstruction : invited lecture of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Sarajevo, Bosnia i Herzegovina, 14th-17th September 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 403116]

256. AHČAN, Uroš. Current concept in breast reconstuction : invited lecture at Breast Augmentation & Reconstruction Workshop, 3-4th November, Bucharest, Romania. 2011. [COBISS.SI-ID 400044]

257. AHČAN, Uroš. Facial Aesthetics : invited lecture at the Allergan Educational Programme, 18th of April 2011, Ljubljana. 2011. [COBISS.SI-ID 404140]

258. AHČAN, Uroš. Fillers an botox in cosmetic office : invited lecture at the R. A. S. P. Recent Advances in Plastic Surgery, symposium in Belgrade, August 26th-28th, 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 399532]

259. AHČAN, Uroš. Mekotkivni defekti i mikrohirurgija : vabljeno predavanje na Danih plastične hirurgije, Sarajevo, 4. 3. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 399788]

260. AHČAN, Uroš. New breast with implant : invited lecture at the Breast reconstruction, Ljubljana, in Ljubljana, Slovenia, March 31th-April 1st, 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 405164]

261. AHČAN, Uroš. Oskrba ran v ambulanti družinske medicine : kratek repetitorij izbire materiala in tehnik šivanja : vabljeno predavanje na strokovnem seminarju 37. srečanju skupin v osnovnem zdravstvu, Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini, v Ljubljani, 27. in 28. maja 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 403884]

262. AHČAN, Uroš. Rehabilitacija po poškodbi un okvari upogibalk roke : vabljeno predavanje na strokovnem seminarju Strokovno izpopolnjevanje 17. 11. 2012, v Celju. 2011. [COBISS.SI-ID 403372]

263. AHČAN, Uroš. Replantacija i revaskularizacija = Replantations and revascularization : invited lecture at Hand surgery course = vabljeno predavanje na Tečaju kirurgije šake, Dubrovnik, 25. i 26. studeni, 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 402860]

264. AHČAN, Uroš. Sodobne metode rekonstrukcije dojke : vabljeno predavanje na Inštitutu za medicinsko rehabilitacijo UKC, predavanje za fizioterapevte, delovne terapevte in fiziatre, 30. 3. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 404908]

265. AHČAN, Uroš. Tečaj hirurgije šake : invited lecture at The hand surgery course, 20-21 May, 2011, School of medicine, University of Zagreb. 2011. [COBISS.SI-ID 405420]

266. AHČAN, Uroš. Basic traumatic hand surgery-instructional human cadaver dissection course : invited lecture Hand Course Ljubljana, November 5-6, 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 405932]

267. AHČAN, Uroš. Bolnik z melanomom pri plastičnem kirurgu : vabljeno predavanje na Četrti šoli o melanomu, 5. 3. 2010, na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. 2010. [COBISS.SI-ID 406188]

268. AHČAN, Uroš. Comprehensive approach to the injured hand : invited lecture at the VII Croatian Congress of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery with international participation, Dubrovnik, October 6-10 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 413356]

269. AHČAN, Uroš. Izvlečki : vabljeno predavanje na delavnici Medicinskih razgledov, Kako pisati medicinske prispevke? L jubljana, 23. in 24. 11. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 406444]

270. AHČAN, Uroš. Laser treatments in aesthetic dermatology and plastic surgery : invited lecture at The 35th Finnish Aesthetic teaching Symposium, May 6th-7th 2010, Helsinki, Finland. 2010. [COBISS.SI-ID 406956]

271. AHČAN, Uroš. Lembi micro : invited lectute al Convegno La ferita: principi e trattamenti, Trieste il 4-5 novembre 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 406700]

272. AHČAN, Uroš. Tečaj iz kirurgije : vabljeno predavanje na XLV. kirurških dnevih, Univerzitetni klinični center, Ljubljana, 18. in 19. marec 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 413100]

273. AHČAN, Uroš. Bolnik z melanomom pri plastičnem kirurgu : vabljeno predavanje na Tretji šoli o melanomu, 11. 12. 2009, Onkološki inštutut, Ljubljana. 2009. [COBISS.SI-ID 413612]

274. AHČAN, Uroš. Prirojena velika pigmentna znamenja : vabljeno predavanje na strokovnem srečanju Prirojena znamenja,Kongresni centreBrdo, Brdo pri Kranju, 27. nivember 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 413868]

275. AHČAN, Uroš. Prva pomoč pri opeklinskih poškodbah : vabljeno predavanje na strokovnem srečanju XIII. seminar Kritično bolan in poškodovan otrok-razpoznava, zdravljenje in prevoz. 2009. [COBISS.SI-ID 414124]

276. AHČAN, Uroš. Sprejem kritične opekline : vabljeno predavanje na Inštitutu za medicinsko rehabilitacijo UKC, predavanje za fizioterapevte, delovne terapevte in fiziatre, 6. 5. 2009, Ljubljana. 2009. [COBISS.SI-ID 417964]

277. AHČAN, Uroš. Breast reconstruction and oncoplastic surgery (LD flap, TRAM and DIEP flaps, other flaps) : invited lecture at the Eurpean School of Oncology, Improving clinical skills in early breast cancer, 23-25 May 2008, Ljubljana, Slovenia. 2009. [COBISS.SI-ID 414380]

278. AHČAN, Uroš. Kirurško obravnavani bolnik : vabljeno predavanje na Šoli o melanomu, Onkološki inštitut Ljubljana, 23. november 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 414636]

279. AHČAN, Uroš, CEVC, Matija. Delavnica v skupinah, pregled in obravnala lastnih prispevkov z modeartorji v skupini : vabljeno predavanje na Delavnici o pisanju medicinskih prispevkov, Ljubljana, 22. 10. 2005. 2005. [COBISS.SI-ID 415148]

280. AHČAN, Uroš. Minimal invasive cubital tunnel release with endoscopic assistance : vabljeno predavanje na Kongresu endoskopske kirurgije Slovenije z mednarodno udeležbo, Portorož, 8.-10. 5. 2005. 2005. [COBISS.SI-ID 414892]

281. AHČAN, Uroš. Uporaba laserske terapije za zdravljenje sprememb kože : vabljeno predavanje na 30. srečanju skupin v osnovnem zdravstvu, kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini, Ljubljana, 28. in 29. maj 2004. 2004. [COBISS.SI-ID 415404

 

DRUGA IZVEDENA DELA

282. AHČAN, Uroš, HERMAN, Simon. Poškodbe s pirotehničnimi sredstvi. 2008. [COBISS.SI-ID 419500]

283. SMRKOLJ, Vladimir, POTRČ, Stojan, BOŠNJAK, Roman, MIKSIĆ, Kazimir, GERŠAK, Borut, AHČAN, Uroš, SOK, Mihael, TRŠINAR, Bojan, MARGIČ, Krunoslav, RAKOVEC, Slavko. 4. kongres Združenja kirurgov Slovenije : [strokovni odbor kongresa], Nova Gorica, 8. - 10. junij 2006. Nova Gorica, 2006. [COBISS.SI-ID 2358079

 

UREDNIK

284. Zdravniški vestnik. Ahčan, Uroš (urednik 2009-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: [Slovensko zdravniško društvo], 1992-. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 32893696]

285. AHČAN, Uroš (ur.), SLABE, Damjan (ur.), ŠUTANOVAC, Radoljub (ur.). Prva pomoč, Primeri poškodb za voznike motornih vozil. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2012. [1] mapa (25 f.), ilustr. [COBISS.SI-ID 4339819]

286. AHČAN, Uroš (ur.), DOLENC, Primož (ur.), JUG, Borut (ur.), ŠVAB, Igor (ur.), ROŽMAN, Primož (ur.), ČERNELČ, Peter (ur.). Številka ob 3. kongresu hematologov in transfuziologov Slovenije z mednarodno udeležbo : Olimje, 11. in 12. april 2008 = Issue of the 3rd congress of Slovenian haematology and transfusiology with international participation : Olimje, April 11th - 12th, 2008, (Zdravniški vestnik, letn. 77, supl. 1). [Ljubljana]: Slovensko zdravniško društvo, 2008. V, 197 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2916671]

287. AHČAN, Uroš (ur.), DOLENC, Primož (ur.), JUG, Boštjan (ur.), ŠVAB, Igor (ur.), DRINOVEC, Jože (ur.), CEVC, Matija (ur.). 6th central European congress of rheumatology, Bled, Slovenia, May 4th - 6th, 2006 : [abstract book], (Zdravniški vestnik, Suplement, 2006, 1). Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, 2006. I-71 str. [COBISS.SI-ID 21051097]

288. AHČAN, Uroš (ur.), PRAŽNIKAR, Aleš (ur.). Simpozij o bioloških in socialnih virih za izboljšanje kakovosti življenja ljudi z živčnomišičnimi boleznimi, (Zdravniški vestnik, Letn. 73, suplement 2). [Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo], 2004. 59 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 580457


MENTOR PRI DOKTORSKIH DISERTACIJAH

289. VESNAVER, Aleš. Ovrednotenje kirurškega zdravljenja zlomov sklepnega odrastka spodnje čeljustnice z modificiranim pristopom = Evaluation of surgical treatment in mandibular condyle fractures using a modified approach : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Vesnaver], 2010. 146 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 249583872


MENTOR PRI MAGISTRSKIH DELIH

290. TOMAŽEVIČ, Matevž. Učinki zdravljenja keloidnih brazgotin s KTP+ in Er:YAG laserjem : magistrska naloga. [Ljubljana: M. Tomaževič, 2009]. 40 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3242260


AVTOR DODATNEGA BESEDILA

291. ROJEC, Darja. Pa jo imam ---. Ljubljana: Delo Revije, 2008. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6289-99-3. [COBISS.SI-ID 239529216


INTERVJUVANEC

293. VIDRIH, Aleksandra. Brez mozoljev, z ravnimi zobmi in lepimi ušesi. Ona (Ljubl.), 27. julij 2004, letn. 6, št. 29, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 19363545

294. LOBNIK-ZORKO, Alenka. Svetle in temne plati vsadkov. Naša žena, mar. 2007, št. 25, str. 10-13. [COBISS.SI-ID 449403


FOTOGRAF

 

295. AHČAN, Uroš (ur.), SLABE, Damjan (ur.), ŠUTANOVAC, Radoljub (ur.). Prva pomoč, Primeri poškodb za voznike motornih vozil. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2012. [1] mapa (25 f.), ilustr. [COBISS.SI-ID 4339819

DRUGO

296. TEMNIK, Sanja. Uroš Ahčan, Orel s škrlatnega vrha, Bernarda Logar, Otroci in smrt. Dve knjigi v eni. Celjska Mohorjeva družba, Celje - Ljubljana, 2009 : recenzija. Zdrav Vestn, 2009, letn. 78, št. 9, str. 339. [COBISS.SI-ID66816257

NERAZPOREJENO

297. AHČAN, Uroš. Veliki mejniki plastične kirurgije : tema meseca. Gea, apr. 2010, letn. 20, št. 4, str. 14-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 1096941662]

298. AHČAN, Uroš. Orel s Škrlatnega vrha in druge zgodbe o življenju in smrti. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2009. 70, 17 str., ilustr. ISBN 978-961-218-803-0. [COBISS.SI-ID 243601664]

299. AHČAN, Uroš. Orlove sanje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2009. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-218-816-0. [COBISS.SI-ID 245030912]

300. AHČAN, Uroš. Uspešna rekonstrukcija dojk bolnicam vrača samozavest. Gorenj. glas (1985), 9. mar. 2008, leto 61, št. 41, str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID 418732]

301. AHČAN, Uroš, ŽIVEC, Katarina, POGORELEC, Dario, TESTEN, Cvetka. Kaj naj bi o rekonstrukciji dojke vedel družinski zdravnik?. Med. razgl., Suppl., (Medicinski razgledi), mar. 2008, letn. 47, supl. 1, str. 123-133, ilustr. [COBISS.SI-ID 243308800]

302. AHČAN, Uroš. Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2007. XIV, 736 str., ilustr. ISBN 978-961-6103-20-6. [COBISS.SI-ID 236230912]

303. AHČAN, Uroš. Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, cop. 2006. 1 optični disk (DVD), zvok, barve. [COBISS.SI-ID 238043392