Diplome in priznanja

Medicina je zelo dinamična znanost, ki se spreminja in dopolnjuje z novi spoznanji in izsledki vsak dan. Del sodobne medicine je tudi plastična kirurgija, ki se je v zadnjih desetletjih obogatila z novim znanjem na celičnem nivoju, novimi kirurškimi tehnikami in s pomočjo  tehnološko naprednih naprav teži k minimalno invazivni medicini. Naloga posameznikov , ki delujemo v okviru univerzitetne ustanove, ni zgolj  zagotavljanje osnovnih, standardnih posegov, pač pa uvajanje novih tehnik, prenos znanja v mednarodnem prostoru, poučevanje mladih, raziskave in težnja k napredku. Vsak dan. Številne diplome in potrdila ne smejo biti namenjena pridobivanju novih pacientov v estetski kirurgiji, pač pa so zgolj dokaz predanega dela.

Za malo smeha: Zakaj je potrebno predhodno preveriti reference zdravnika. (video)